Error

Error! Server error

Error raport:

TTÜ alalispingemuundur avab uusi võimalusi elektrivarustuses13.11.2010

ETV Aktuaalne Kaamera, 13.11.2010

TTÜ teadurid on välja töötanud alalispingemuunduri, mis aitab kütuseelemendist väljuva ebastabiilse energia muuta sobiva pingega elektriks; tulevikus toob muundur koos kütuselemendiga elektri näiteks merepoidesse ja üksikutesse metsataludesse.

Kõikjale pole elektriliinide vedamine võimalik või on see äärmiselt kallis. Sellisel juhul on abiks päikesepatareid, tuulikud või näiteks vesinikkütus. Just vesinikütuseelemendist väljuva energia muundamine tavatarbijale sobivaks on olnud Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi teadurite viimane edukaim projekt. Praeguseks on olemas alalispingemuunduri prototüüp, mille katsed on olnud edukad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me võime seda kasutada kodudes, meremärkides, poides, majakates, võib-olla ka laevades, lennukites, kõikjal, kus soovitakse kasutada kütuseelemente," rääkis Tallinna Tehnikaülikooli teadur Tanel Jalakas.

Jalakas toonitas, et vesinik on tulevikueneergia salvestamise viis ja seega on ka turgu seadmele, mis tõstab kütuseelemendist väljuva madala ja palju kõikuva pinge piisavalt kõrgeks. Kui lisada veel üks seade vahelduvvoolu tekitamiseks, siis on näiteks kodumasinate töötamiseks vajalik elekter olemas ka üksikus metsatalus või merelaiul.

Pingemuunduri väljatöötamise partnerid on olnud EAS ja Soome firma Nelja Energia, viimase õlule jääb tulevikus ka seadme tootmine. Tarbjateni võiks pingemuundurid jõuda mõne aasta pärast, prognoosib Jalakas.

"Lähiajal läheb reaalseks katsetamiseks meie Soome partnerite juures, kus siis mõõdetakse selle seadme kasutegurit, väljundparameetreid ja töökindlust," ütles teadur.

Tõsisem töö pingemuunduri väljatöötamise projekti kallal algas aasta algul ja praeguseks taotletakse seadmele juba patenti.