Error

Error! Server error

Error raport:

Tuuleenergia tõi omanikele esmakordselt dividende10.06.2010

Äripäev, 10.06.2010 Esimest korda Eesti tuuleenergia tootmise ajaloos määrati sellest ärist saadud kasumist omanikele dividende, nimelt otsustas OÜ Pakri Tuulepark dividendidena välja maksta 23,5 miljonit krooni.

"Ma julgen öelda, et see on tõesti esmakordne," sõnas Pakri Tuulepargi juhatuse liige Martin Kruus.

Juba viis aastat on Pakri poolsaare tipus kaheksa tuulikut vändanud tuuleelektrit. Tuuletallamise tulemusena oli Pakri Tuulepark eelmise aasta lõpuks kogunud 91 miljonit krooni puhaskasumit, millest 23,5 miljonit määrati omanikele dividendidena väljamaksmiseks.

Pakri tuulikud on OÜ Nelja Energia esimene projekt ning see läks maksma 24 miljonit eurot. Ettevõte ise elektritootmisseadmeid ei oma, vaid juhib opereerimislepingu kaudu iga projekti jaoks spetsiaalselt loodud ettevõtteid.

Riskid õigustasid end ja sündis hea projekt

"Tagantjärele tark olles võib öelda, et kuus aastat tagasi võetud riskide ja tehtud otsuste tulemuseks on hea projekt. Kuid see ei tähenda, et tuuleenergia valdkond oleks tervikuna selline," selgitas Kruus. Vahepeal on tehnoloogia kallimaks läinud. Kui 2004. aastal maksis tuulik ca 1 miljon eurot/MW, siis praegu maksab see 30 protsenti rohkem ehk uute projektide investeeringukulu on suurem ning need pole enam nii kasumlikud.

Taastuvenergia toetuseta raske hakkama saada

"Tuuleenergia äritegevus püsib praegu ainult subsiidiumi toel. Kahjuks me pole ühtegi krooni taastuvenergia toetust saanud. Seetõttu oleme kahjumis," rääkis Virtsu ligidal tuuleparki omava ASi Skinest Energia juhatuse liige Roman Ait.

Firmade kaudu Oleg Ossinovskile ja Toonart Rääskile kuuluval ettevõttel on neli tuulikut koguvõimsusega 12 MW.

Toetust saavad tuulepargid elavad hästi

Kõik tuulikud toodavad elektrit, kuid toetust selle eest Skinest Energia ei saa, kuna põhivõrguga liitumiseks pole saadud veel võrgu vastavuse kinnitust. Ait lisas, et need nõuded on nii ranged, et pea pool Eestis toodetud tuuleenergiast jäi toetuseta.

Üheks Pakri tuulepargi majandusliku edu põhjuseks pidaski Ait 2005. aastal olnud leebemaid põhivõrguga liitumise tingimusi, mis aitas neil kiiresti taastuvenergia toetust saama hakata.

Pakri Tuulepark nimetab ettevõtte kodulehel projekti tasuvusele kaasaaitajaks Kyoto ühisrakenduse näidisprojekti raames vähendatud kasvuhoonegaaside heitkoguste (umbes 0,5 tonni CO2 ekvivalenti) müüki Soome riigile.

Kommentaar Ando Leppiman Eesti Energia Taastuvenergia Ettevõtte direktor

Kõik meie taastuvenergia üksused toodavad kasumit. Tuuleenergia puhul sõltub, kas on hea tuuleaasta või mitte. Kindlasti on tuuleenergia projektid kasumlikud, kuid kui neid võrrelda näiteks puiduhakkel põhinevate koostootmisjaamadega, siis viimased on tasuvuse mõttes tunduvalt paremad projektid. Tuuleparkide marginaal jääb natuke üle 10 protsendi.

Tuuleenergeetika toetus laseb natuke elada, kuid üle kedagi ei kulda.

kes on kes - OÜ Pakri Tuulepark osanikud on 90%-lise osalusega Vardar Eurus AS ja 10%-lise osalusega Freenergy AS. Vardar Eurus AS kuulub 70% ulatuses Norra energiafirmale Vardar AS ja 30% ulatuses Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Fondile NEFCO. Freenergy ASi aktsionärid on Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ning firmade kaudu Hannes Tamjärv, Jüri Mõis, Peeter Mänd, Aivar Berzin, Merit Berzin ja Taavi Raadik.