Error

Error! Server error

Error raport:

Šilale tuulepark

SilaleŠilale tuulepark valmis 2012. aastal.

Šilale tuulepargis on kokku kuus 2,3 MW võimsusega Siemens elektrituulikut. Tuulepargi koguvõimsus on 13,8 MW ning prognoositav aastatoodang 40,8 GWh.

Elektrituulikute tootja on Saksa ettevõtte Siemens AG Taanis paiknev elektrituulikuid tootev haru Siemens Wind Power A/S. Šilale tuulepargi tuulikute kavandatud eluiga on 20 aastat.

Šilale tuulepark asub Leedus Šilale rajoonis Stungaičiai küla lähistel. Tuulepargi poolt hõlmatava maa-ala suurus on 130 hektarit.

Šilale tuuleparki opereerib Nelja Energia AS Leedu tütarfirma UAB 4energia.

201220132014201520162017
Aastatoodang (MWh)39 007 38 219 40 04142 74837 65938 705