Balti tuul
MW
Balti bioenergia
6.0 MW

Šilale II tuulepark

Šilale II tuuleparki arendab Šilales Vejas UAB.

Tuulepargi planeeringuga alustati 2013. aastal. Projekti lubade menetlus lõpetatakse eeldatavasti 2017.aasta teises kvartalis.

Šilale II tuuleparki püstitatakse kuni 17 elektrituulikut. Tuulepargi planeeritud koguvõimsus on 50-60 MW.

Šilale II tuulepark asub Šilale tuulepargi lähedal Šilale linnast umbes 7 km ida poole.