Error

Error! Server error

Error raport:

Loode-Eesti meretuulepark

videoNelja Energia alustas meretuulepargi arendust 2006. aastal, mil moodustati ka spetsiaalne projekti ettevõte OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark.

Vaata Loode-Eesti meretuulepargi tutvustavat videot.

Meretuulepargi rajamiseks on Nelja Energia esitanud 23.03.2006. aastal Keskkonnaministeeriumile vee-erikasutusloa taotluse, mille menetluse käigus algatas Keskkonnaministeerium 05.05.2006 otsusega nr 11-17/3873-2 keskkonnamõju hindamise (KMH). Kuni KMH aruande heakskiitmiseni on vee-erikasutusloa menetlus peatatud.

Nelja Energia soovib rajada Hiiumaa rannikust 12 km kaugusele meretuulepargi koguvõimsusega 700 kuni 1100 MW, mis tähendab olenevalt valitud tuulikutüüpide võimsusest ligikaudu 100 - 160 tuulikut. Elektrituulikute täpne paigutus sõltub riiklikust merealade planeeringust ja meretuulepargi projekti keskkonnamõjude hindamisest. Sellest on tingitud ka tuulikute koguste ja võimsuste suur vahemik, sest keskkonnamõjude hindamise käigus kaalutakse erinevaid alternatiive eesmärgiga leida keskkonnale kõige sobivaim lahendus.

Nelja Energia meretuulepark on planeeritud elektriliselt liita Eesti ülekandevõrguga läbi Kanapeeksi alajaama Hiiumaal.

Rohkem infot leiab Loode-Eesti meretuulepargi kodulehelt www.hiiumeretuulepark.ee