Error

Error! Server error

Error raport:

Broceni pelletitehas

Broceni pelletitehase alustas tootmist 2017. aasta I kvartalis.brozeni.jpeg

Pelletitehase aastatoodang on ca 140 000 tonni pelleteid.

Pelletitehase varustamiseks vajamineva energiaga on rajatud koostootmisjaam, mille soojuslik võimsus on 19,2 MW ja elektriline võimsus 3,98 MW. Koostootmisjaama hinnanguline aastane elektritoodang on 30 000 MWh, mida müüakse rohelise tariifiga võrku. Toodetav soojusenergia tarnitakse pelletitehasele.

Pelletitehase seadmete tarnija on AS Hekotek. Seadmete tootjad on Hekotek-Savico, Brucks ja CPM.
Koostootmisjaama ehituse ja seadmete tarne eest vastutab SIA Upb Energy. Põhiseadmete tootjad on ettevõtted Bono ja MAN.

Pelletitehase arendust juhib Nelja Energia Läti tütarettevõte Pellet 4energia SIA. Koostootmisjaama arendab Technological Solution SIA.

Broceni pelletitehas asub Broceni piirkonnas Lätis. 

2017
Elektritoodang (MWh/a)24 222

Broceni asukoht kaardil