Balti tuul
MW
Balti bioenergia
5.3 MW

Broceni pelletitehas

Broceni pelletitehase ehitust alustati 2015. aasta juulis.brozeni.jpeg

Pelletitehase aastatoodanguks on planeeritud 120 000 tonni pelleteid.

Pelletitehase varustamiseks vajamineva energiaga on rajamisel koostootmisjaam, mille soojuslik võimsus on 19,4 MW ja elektriline võimsus 3,98 MW. Koostootmisjaama hinnanguline aastane elektritoodang on 30 000 MWh, mida müüakse rohelise tariifiga võrku. Toodetav soojusenergia tarnitakse pelletitehasele.

Pelletitehase seadmete tarnija on AS Hekotek. Seadmete tootjad on Hekotek-Savico, Brucks ja CPM.
Koostootmisjaama ehituse ja seadmete tarne eest vastutab SIA Upb Energy. Põhiseadmete tootjad on ettevõtted Bono ja MAN.

Broceni pelletitehase koguinvesteering on ligikaudu 30 miljonit EUR.

Pelletitehase arendust juhib Nelja Energia Läti tütarettevõte Pellet 4energia SIA. Koostootmisjaama arendab Technological Solution SIA.

Broceni pelletitehas asub Broceni piirkonnas Lätis. 

Broceni asukoht kaardil