Error

Error! Server error

Error raport:

Valitsuse kavandatavad taastuvenergia toetuse muudatused võivad riigile tuua suure kahjunõude14.12.2012

Baltikumi juhtiv tuuleenergeetika arendaja Nelja Energia AS peab elektrituruseaduse muudatuste kehtestamisel vajalikuks jääda tänavu suvel Eesti taastuvenergia koja ning majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud kokkuleppe põhimõtete juurde. Kokkuleppe rikkumine võib tähendada riigile suure kahjunõude esitamist ja investeerimiskeskkonna halvenemist.

Nelja Energia nõukogu liikme Hannes Tamjärve sõnul rikub valitsuse poolt Riigikogule esitatud elektrituru seaduse muudatusettepanek selle praegusel kujul tootjate ning riigi vahel sõlmitud kompromisslepingut ning tooks ainuüksi tuuleenergia ettevõtetele kahju üle 30 miljoni euro.

“Kahju kogu Eesti taastuvenergia sektorile on kordades suurem. Valitsuse sõnastuses seadusmuudatuse heakskiitmisel tekib riigil automaatselt potentsiaalne kahjude hüvitamise kohustus. Rohelise energia tootmisse Eestis on tehtud väga suuri investeeringuid ning taastuvenergia ettevõtete juhtorganitel ei ole mitte valiku koht, vaid äriseadustikust tulenev kohustus oma investorite ja võlausaldajate kaitseks õiguslikult välja astuda,” lausus Tamjärv.

“Otsus, millega riik rikuks ettevõtjate ja investoritega sõlmitud kokkuleppeid ning mis tooks riigile kaasa potentsiaalse kahju hüvitamise kohustuse oleks selge märk välisinvestoritele Eesti usaldusväärsuse halvenemisest. Kokkuvõttes võib kavandatav otsus omada pikaajalist negatiivset mõju riigi majanduskeskkonnale ning muuta Eesti suurtele energeetikasektori investeeringutele ebastabiilseks kohaks,” lisas Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus.

98 protsenti Eesti taastuvenergeetika võimsusi omavate tootjate ja valdkonna organisatsioonide katusühendus leppis käesoleva aasta suvel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kokku taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise toetamise uued põhimõtted.

Sõlmitud memorandum nägi ette fikseeritud toetussumma asendamist tuuleparkide toodangu toetusele piirhinna(9,3 senti/kwh elektrienergia eest) seadmisega. Kokkuleppe kohaselt kompenseeritakse tootjale elektrienergia börsihinna ja piirhinna vahe. Tuuleenergia tootjatele tähendab see tuulistel talvekuudel väiksemat toetust, kuna elektri börsihind on siis ka kõrgem.

Kompenseerimaks tuuleenergia ettevõtete tulude piiramist lubas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium loobuda elektrituruseaduse piiravast sättest, mille kohaselt võivad tuulepargid saada ühes kalendriaastas toetust maksimaalselt kuni 600 GWh elektrienergia eest.

Valitsuse poolt tänavu novembris Riigikogule esitatud elektrituruseaduse muudatuste eelnõus on sätestatud toetusmäära piirhind, kuid kokkulepet eirates ei soovi valitsus loobuda 600 GWh kogumäärast. Nelja Energia on Eesti suurim erakapitalil põhinev taastuvenergeetika arendaja ja -tootja. Nelja tähendab fokuseeritust neljale taastuvenergia allikale – tuul, vesi, biomass ja päike. Ettevõttel on Balti riikides kokku 215 MW tootmisvõimsusega tuuleparke, koos töös olevate arendusprojektidega on tuulikute plaanitav koguvõimsus 1080,7 MW. Nelja Energia suurimad aktsionärid on Vardar Eurus (60%), omanikeks Norra Buskerud`i maakonna omavalitsused ja NEFCO, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD, 11%) ning Eesti investorid (29%).