Error

Error! Server error

Error raport:

PRESSITEADE: Nelja Energia pani nurgakivi Oisu biogaasijaamale13.06.2012

Taastuvenergia ettevõtte Nelja Energia pani täna koostöös Estonia OÜ-ga nurgakivi Türi valda rajatavale Oisu biogaasijaamale. Selle aasta sügiseks kerkiv kompleks on ühtaegu nii biogaasi- kui ka koostootmisjaam, kus sõnnikust ja lägast toodetakse esmalt biogaasi ning sellest omakorda genereeritakse elektri- ja soojusenergiat. Biogaasijaama maksumuseks on 4,9 miljonit eurot ning selle ehitust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Biogaasijaama nii elektriliseks kui soojuslikuks võimsuseks on 1200 kW ning jaam hakkab aastas tarbima ligi 125 000 tonni läga ja sõnnikut, mis kogutakse kokku Estonia OÜ farmides, suures osas kõrvalasuvast Kõrtsi suurfarmist. Sellest kogusest suudab jaam aastas toota nii 9800 MWh elektrit kui ka sama palju soojusenergiat.

Genereeritud elektrit hakkab Nelja Energia müüma vabaturul ja soojusenergia on plaanis müüa Oisu asula kaugküttevõrku, mis peaks praegu pakutavast olema vähemalt ca 25% soodsam. OÜ Oisu Biogaas juhatuse liikme Jaanus Marrandi sõnul on lisaks soodsamale soojusenergiale kohalike inimeste jaoks biogaasijaamal positiivne mõju ka piirkonna õhukvaliteedile. „Sõnniku töötlemisel elimineeritakse selle iseloomulik väävli hais ja seega paraneb ka elukeskkond. Samuti saab läbitöödeldud sõnnikut ja läga kasutada põldudel väetisena,“ rääkis Marrandi. Ta lisas, et OÜ Estonia jaoks on biogaasijaama valmimine oluline etapp tootmise muutmises keskkonnasõbralikumaks. „Põldudelt kaovad sõnnikuaunad ja lautade juurest tahesõnnikuhoidlad ning kogu sõnnikukäitlus muutub vastavaks ka kõige kõrgematele keskkonnanõuetele,” ütles Marrandi, kes on ühtlasi ka OÜ Estonia nõukogu esimees.

Nelja Energia suurimad aktsionärid on Vardar Eurus (60%), omanikeks Norra Buskerud`i maakonna omavalitsused ja NEFCO, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD, 11%) ning Eesti investorid (29%).

Oisu biogaasi koostootmisjaama ehitust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Oisu lehm