Error

Error! Server error

Error raport:

Pakkumiskutse Ojaküla tuulepargi omanikujärelvalve teostamiseks20.05.2011

Seoses Ojaküla tuulepargi ehitamisega ootab Oceanside OÜ pakkumisi tuulepargi ja selle eri osade ehitamise omanikujärelvalve teostamiseks. Omanikujärelvalve teostamise kord peab vastama Eesti Vabariigi seadusandlikule korrale,  muuhulgas, kuid mitte ainult ka Ehitusseadusele. Lisaks peab pakkumuses olema arvestatud ka dokumentatsiooni koostamisega ning Oceanside OÜ abistamisega hilisemal kasutuslubade hankimisel.

Ojaküla tuulepargi aktiivse ehitustegevuse etapiline tegevus toimub järgmiselt:

  1. Teede ja platside rajamine, kestusega 1 kuu (orienteeruv aeg nädalad 21-26, 2011)
  2. Tuulikute vundamentide rajamine, kestusega 1,5 kuud (orienteeruv aeg nädalad 28-35, 2011)
  3. Kaablite paigaldus, kestusega 1 kuu (orienteeruv aeg nädalad 35-39, 2011)

Aktiivne ehitusperioodi pikkuseks on seega arvestatud 14 nädalat. Oceanside OÜ nõuab, et omanikujärelvalve teostaja peab aktiivse ehitusperioodi jooksul objektil  kohapeal järelvalvet teostama vähemalt üks kord nädalas. Palume koostada oma pakkumus vastavalt sellele. Oceanside OÜ ootab pakkujatelt objektipõhist hinnapakkumist.

Pakkuja peab omama majandustegevuse registri registreeringut omanikujärelvalve teenuse osutamiseks.

 

Esitatud pakkumus peab sisaldama minimaalselt järgmisi elemente:

  • Pakkumuse maksumus
  • Pakkumuse esitaja esindusõigust tõendav volikiri, kui esindusõigus ei tulene seadusest

 

Pakkumused palume esitada kõige hiljem 25.05.2011 kell 16.59 e-kirjaga vastutava isiku aadressil:

Erkki Kallas,

Nelja Energia OÜ tootmisjuht

Erkki.Kallas@4energia.ee

telefon: +372 639 6628

Samuti palume kõik asjakohased küsimused esitada vastutavale isikule. Küsimustele vastatakse Nelja Energia OÜ kodulehel samas rubriigis hiljemalt kolme (3) ööpäeva jooksul. Pakkuja MTR registreeringu puudumisel jätab Oceanside OÜ endale õiguse pakkumus diskvalifitseerida. Samuti jätab Oceanside OÜ endale õiguse läbi rääkida pakkumuse kõikide tingimuste osas ning vajadusel lükata tagasi kõik pakkumused või korraldada uus pakkumuskutse.

hiljemalt 25.05.2011 kell 16.59