Error

Error! Server error

Error raport:

Ojakülas hakatakse tänavu suvel tuuleenergiat tootma04.05.2012

Virumaa Teataja, 04.05.2012

Ettevõte Nelja Energia rajab Ojakülla Kunda linna piirile tuulepargi kolme tuulikuga, generaatorite mastid on juba paigas.

“Ojakülla rajatavasse tuuleparki tuleb kolm tuulikut, igaüks võimsusega 2,3 MW. Tuulikute tootja on Saksamaalt pärit Enercon ning tuuliku mudeliks Enercon E-82,” rääkis Nelja Energia OÜ infot vahendava Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen.

Ojaküla tuulepargi mastid said püsti selle aasta märtsis, vundamendid ehitati mullu sügisel, teed ja platsid rajati, kaablid paigaldati ning muud ettevalmistustööd tehti eelmise aasta suvel. Praegu käib gondlite ja rootorite tõstmine mastide otsa. Ehitustööd peaks lõppema juunis, tootmist loodab Nelja Energia alustada juulis.

Tuulegeneraatori masti kõrgus on 98 meetrit, rootori läbimõõt 82 meetrit, iga tuulik kaalub kokku 230 tonni. Tuulikute kavandatav eluiga on kakskümmend aastat.

Tuulepargis, mis võtab enda alla 80 hektari suuruse maaala Viru-Nigula vallas, Kunda linna vahetus läheduses, saab tulevikus toota umbes 20 600 MWh elektrienergiat aastas, millest piisab umbes 5000 majapidamise elektriga varustamiseks.

Tuuliki Kasoneni sõnul on Ojakülla tulevate tuulikute mudeli tehnoloogiliseks eeliseks käigukasti puudumine, mis vähendab rikete tõenäosust.

“Lisaks on Enerconi puhul tegemist maailma ühe suurima tuulikutootjaga, kelle kogemused on märkimisväärsed,” lisas ta. Kasoneni ütlusel on kõige keerulisemad tööd, mis pargi rajamiseks tuleb teha, seotud tuulikute kokkupanemisega.

Nelja Energia OÜ üks tuuleparkidest asub ka Viru-Nigula lähedal, seal on kokku kaheksa tuulikut, igaüks võimsusega 3 MW.

Ojaküla tuulepark ehitatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse investeeringutoetuse toel, mis tuli Hispaania ja Eesti vahel sõlmitud saastekvoodi müügi tulust. Tuulepark ei hakka saama tarbijate elektriarvetel kajastuvat taastuvenergia toetust.

Viru-Nigula vallavolikogu esimees Raivo Heinmets teadis, et tuulepargi rajamine käib. “Tuulikud tulevad madalamad ja vaiksemad kui Viru-Nigula tuulepargis,” märkis Heinmets.

Heinmetsa sõnul on varem diskussioone küll olnud, kuid vähemalt praegu ei ole rahva hulgas vastuseisu tuulepargi rajamisele.

Vallavolikogu esimees leidis, et suhtlemine ning koostöö Nelja Energiaga on olnud hea. Ettevõte on olnud nõus panustama, et mõningaid ebamugavusi kompenseerida.

Kaks aastat tagasi sõlmisid OÜ Nelja Energia ja Viru-Nigula vallavalitsus lepingu, millega loodi MTÜ Viru-Nigula Valla Toetusgrupp, et suunata valla territooriumil asuvate tuuleparkide osa tuludest kohaliku elu edendamiseks. Arvestades, et tuuleenergia tootja maksab koostöölepingu alusel MTÜ-le 32 senti megavatttunni kohta, siis võib 20 600 MWh aastatoodangu juures kolm tuulikut kohalikele tähendada ligi 6600 euro suurust toetust. Raha võib kasutada nii kohaliku majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks kui ka tuulikute mõjude leevendamiseks, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Nelja Energia on nii Eesti kui Baltikumi suurim tuuleenergia tootja, kes toodab kaks kolmandikku kogu Eesti tuuleenergiast. Ettevõttel on Eestis hetkel üheksa tuuleparki.