Error

Error! Server error

Error raport:

Ojaküla tuulepargi investeeringutoetuse taotlus kiideti heaks13.04.2011

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas Eesti ja Hispaania vahel sõlmitud saastekvoodi müügitehingu tulust veidi üle 5,13 miljoni euro Nelja Energia gruppi kuuluvale Oceanside OÜ Ojaküla tuulepargi projektile. Kolme elektrituulikuga 6,9 MW Ojaküla tuulepark rajatakse Viru-Nigula valda Kunda linna piiri lähistele Ojakülla. Park hakkab aastas tootma umbes 19,2 GWh elektrienergiat.

Kõik vajalikud load ja kooskõlastused tuulepargile on olemas, sealhulgas ka ehitusluba. Peale rahastuslepingu sõlmimist kuulutab Nelja Energia OÜ välja avalikud hanked nii taristu rajamiseks kui ka elektrituulikute ostmiseks. Infrastruktuuride ehitamisega saab loodetavasti alustada juba 2011 aasta suvel ning tuulepark peaks elektrit tootma hakkama 2012. aasta alguses. Vastavalt elektrituruseadusele ei hakka investeeringutoetuse abil ehitatav tuulepark saama taastuvenergia toetust.

Nelja Energia OÜ annetab iga MWhViru-Nigula valla tuulepargis toodetud elektrienergia kohta 0,32 eurot mittetulundusühingule Viru-Nigula Valla Toetusgrupp.