Error

Error! Server error

Error raport:

Oisu Biogaas OÜ kuulutab välja omanikujärelvalve hanke04.11.2011

Hanke eesmärk on teostada omanikujärelvalvet Oisus biogaasi jaama projekteerimisel, ehitustööde teostamisel ning objekti üleandmisel–vastuvõtmisel, vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele, kooskõlas Eestis kehtivate seadustega.

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 24.11.2011 ja peavad olema kehtivad vähemalt kuni 90 päeva pärast pakkumise tegemist.

Pakkumised tuleb esitada kas inglise või eesti keeles.

Pakkumiste esitamiseks, kutse dokumentide ja täiendava teabe saamiseks palume pöörduda:

Hr. Jaanus Kivirand,
Nelja Energia OÜ
E-mail: Jaanus@4energia.ee
mobiil +372 53 459 304

Oisu Biogaas OÜ soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama ehitamist finantseerib läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Regionaalarengu Fond.