Error

Error! Server error

Error raport:

Nelja Energia pani nurgakivi Vinni biogaasijaamale31.08.2012

Taastuvenergia ettevõtte Nelja Energia pani 30.augustil 2012.a. koostöös Askoterm OÜ-ga nurgakivi Vinni valda rajatavale biogaasijaamale. Selle aasta sügiseks kerkiv kompleks on ühtaegu nii biogaasi- kui ka koostootmisjaam, kus sõnnikust ja lägast toodetakse esmalt biogaasi ning sellest omakorda genereeritakse elektri- ja soojusenergiat. Vinni biogaasijaama maksumuseks on viis miljonit eurot ning selle ehitust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Jaama ehituse peatöövõtjaks on KMG Inseneriehituse AS.

Biogaasijaama nii elektriliseks kui soojuslikuks võimsuseks on 1363 kW ning jaam hakkab aastas tarbima ligi 90 000 tonni läga ja sõnnikut, mis kogutakse kokku ümbruskonna farmidest. Sellest kogusest suudab jaam aastas toota nii 9600 MWh elektrit kui ka sama palju soojusenergiat.

Genereeritud elektrit hakkab Nelja Energia müüma vabaturul ja soojusenergia on plaanis müüa Vinni asula kaugküttevõrku. Koostootmisjaama poolt toodetud soodsama hinnaga soojusenergia katab Vinni asula vajadusest umbes 50%. OÜ Vinni Biogaas juhatuse liikme Rafik Asadovi sõnul on lisaks soodsamale soojusenergiale kohalike inimeste jaoks biogaasijaamal positiivne mõju ka piirkonna õhukvaliteedile. „Sõnniku töötlemisel elimineeritakse selle iseloomulik väävli hais ja seega paraneb ka elukeskkond. Samuti saab läbitöödeldud sõnnikut ja läga kasutada põldudel väetisena,“ rääkis Asadov. Ta lisas, et biogaasijaama valmimine võimaldab muuta piirkonna farme keskkonnasõbralikumaks. Põldudelt saab kaotada sõnnikuaunad ja lautade juurest tahesõnnikuhoidlad.

Vinni Biogaas OÜ suuromanikeks on Askoterm OÜ ja Nelja Energia grupp, kaasatud on ka projektis osalevad farmerid. Nelja Energia suurimad aktsionärid on Vardar Eurus (60%), omanikeks Norra Buskerud`i maakonna omavalitsused ja NEFCO, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD, 11%) ning Eesti investorid (29%).