Error

Error! Server error

Error raport:

Nelja Energia avas Leedus 12MW Mockiai tuulepargi14.06.2011

Nelja Energia avas 10. juunil 2011. aastal Leedus oma teise tuulepargi. Kuus 2 MW Enerconi elektrituulikut hakkavad Silute omavalitsuse territooriumil tootma aastas 38 205 MWh keskkonnasõbralikku elektrit, millest piisab üle 10 000 keskmise majapidamise elektritarbimise katmiseks. Mockiai tuulepargi koguinvesteeringu maksumuseks on 22,5 miljonit eurot.

Mockiai avamistseremoonial viibinud Nelja Energia juhatuse liige Kalle Kiigske ütles, et Baltimaade suurim tuuleparkide arendaja on oluliselt suurendanud investeeringuid Leetu.

„Kuigi Eesti on kolmest Balti riigist olnud seni kõige eesrindlikum tuuleenergia arendaja, siis
oleme oma eesmärkide täitmisele Eestis päris lähedal ning laiendame tegevust naaberturgudele, milleks suurimaks on Leedu tänu oma stabiilsele regulatsioonile. Seoses Ignalina tuumajaama sulgemisega on Leedus elektrienergia defitsiit, mistõttu ollakse altimad elektrijaamade rajamiseks vajaliku keskkonna loomisel,“ lisas Kiigske.

Mockiai tuulepargi omanikud on Nelja Energia pikaajalised investorid Freenergy AS ja Norra maakondlik energeetika ettevõte Vardar Eurus AS. Freenergy ja Vardar Eurus on tänaseks taastuvenergiasse investeerinud Baltikumis enam kui 200 miljonit eurot.

Vardar Eurus kuulub 90% ulatuses Norra energiakontsernile Vardar AS ja 10% ulatuses põhjamaade keskkonna investeeringute fondile NEFCO. Eestis registreeritud Freenergy suurim omanik on 33%-se osalusega Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD).

Kõiki Vardar Eurus ja Freenergy AS-le kuuluvaid tuuleparke opereerib ning projekte arendab Nelja Energia OÜ. Hetkel on Eestis valmis üheksa tuuleparki koguvõimsusega 90,5 MW ning Leedus kaks – 14MW Sudenai ning äsja avatud 12 MW Mockiai tuulepark. Lisaks on Nelja Energial kogu Baltikumis arendamisel maismaa tuuleparke ligikaudu 300 MW ja meretuuleparke 700 MW ulatuses.