Error

Error! Server error

Error raport:

Nelja Energia avas Leedu suurima tuulepargi12.06.2013

Teisipäeval, 11. juunil avas Nelja Energia Leedus Ciuteliai tuulepargi. Tegu on Leedu suurima tuulepargiga, mille koguvõimsuseks on 39,1 MW.

AS Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul investeeris ettevõte uue tuulepargi arendamisse ligi 57,4 miljonit eurot. Uue, 17 turbiiniga tuulepargi prognoositav aastatoodang on 108 GWh, millega saab aasta jooksul varustada 27 000 kodumajapidamist. "Valminud tuulepark annab olulise panuse Leedu taastuvenergeetika arengusse,” selgitas Kruus. “Käesoleval hetkel olemegi arendamas maismaatuuleparke peamiselt Lätis ja Leedus, hetkel on meil nendes riikides aktiivseid projekte mahus 170 MW. Eestis on riigi viimaste aastate heitlik energiapoliitika teinud uute investeeringute tegemise maismaatuuleparkidesse äärmiselt keerukaks,” lisas Kruus.

Leedu lääneosas, Šilute linnast 15 km põhja pool Ciuteliais asuv tuulepark paikneb ligi 800 hektaril. Pargis on 17 turbiini nimivõimsusega á 2,3 MW. Tuulikute mastide kõrguseks on 108 meetrit ja rootori diameetriks 82 meetrit.

Tuulepargi arendaja Nelja Energia on Põhjamaade ja Eesti kapitalil baseeruv Baltikumi suurim tuuleenergia tootja. Nelja Energial on kokku tuuleparke 223 MW, neist 79 MW asuvad Leedus. Sellega on Nelja Energia ka üks suurimaid Eesti investoreid Leedus. 2012. aastal tuli Nelja Energia tuuleparkide toodangust 35% Leedust, käesoleval aastal prognoositakse Leedus toota juba 42% kogu ettevõtte elektrienergiast. Arenduses maismaa tuuleenergia projekte on Nelja Energial ligi 170MW, peamiselt Lätis ja Leedus. Eestis keskendutakse meretuuleenergiale Loode-Eesti meretuulepargi näol.