Error

Error! Server error

Error raport:

MKM: Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated03.09.2010

Veeseaduse § 22'7 lõike 3 alusel teatab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kavatsusest esitada hoonestusloa menetluse algatamise ettepanek seoses Osaühingu Nelja Energia (reg. kood 11200305) esitatud hoonestusloa taotlusega avaliku veekogu tuuleelektrijaamadega koormamiseks. Tuuleelektrijaamad kavandatakse rajada Hiiumaa looderanniku lähedusse.

Osaühingu Nelja Energia 15. aprilli 2010.a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega on võimalik tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi avalikus dokumendiregistris või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis aadressil Harju tn 11, 15072 Tallinn, kontaktisik majandus- ja riigivara talituse juhataja Taivo Linnamägi, tel. 625 6439 või e-post taivo.linnamagi@mkm.ee.