Error

Error! Server error

Error raport:

Meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruande avalikustamine02.05.2011

Keskkonnaministeerium teatab avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamisest.

OÜ Nelja Energia esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et rajada Hiiumadala looderanniku lähistele avameres asuvatele Apollo, Vinkovi, Neupokojevi pankadele ja nende lähistele tuulepark (tuulikute koguarv kuni 165) elektrienergia tootmiseks. Tuulikute ühikvõimsus on planeeritud 3-5 MW, masti maksimaalne kõrgus kuni 95m ja rootori diameeter kuni 126 m.

KMH osapooled on:

arendaja on OÜ Nelja Energia (Regati pst 1, Tallinn), kes taotleb Keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba. Kontaktisikuks on Hannes Agabus tel: 639 6610; e-mail: hannes.agabus@4energia.ee;

KMH teostajaks on TÜ Eesti Mereinstituut (Mäealuse 14, Tallinn), kontaktisik Ahto Järvik, tel: 671 8954; e-mail: ahto.jarvik@ut.ee;

Tegevusloa andja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium, keskkonnaministeerium@envir.ee.

KMH aruandega on võimalik tutvuda kuni 25.05.2011. a:

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Heidi Käär (tel 626 2990, e-post: heidi.kaar@envir.ee);

Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: http://www.envir.ee/1127302;

TÜ Eesti Mereinstituudis, Mäealuse 14, Tallinn, tööpäevadel kell 10.00-15.00.

TÜ Eesti Mereinstituudi koduleheküljel: http://www.sea.ee;

OÜ Nelja Energia kontoris, Regati pst 1, Tallinn, tööpäevadel kell 10.00-16.00.

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kärdla kontoris, Kõrgessaare mnt 18, Kärdla.

KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimub 26. mail 2011. a kell 11.00 Kärdla Kultuurikeskuses, Rookopli 18, Kärdla.

Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta ning küsimusi saab Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 25. maini 2011. a.

Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamine