Baltijas vējš
139.8 MW
Baltijas bioenerģija
1.3 MW

Atbalstām