Baltijas vējš
MW
Baltijas bioenerģija
2.2 MW

Atbalstām