Baltijas vējš
133.7 MW
Baltijas bioenerģija
1.7 MW

Atbalstām