Baltijas vējš
2.7 MW
Baltijas bioenerģija
1.2 MW

Atbalstām