Baltijas vējš
180.5 MW
Baltijas bioenerģija
1.1 MW

Atbalstām