Baltijas vējš
64.9 MW
Baltijas bioenerģija
1.7 MW

Atbalstām