Baltijas vējš
MW
Baltijas bioenerģija
6.5 MW

Atbalstām