Baltijas vējš
MW
Baltijas bioenerģija
5.3 MW

Atbalstām