Error

Kļūda! Servera kļūda

Kļūdas atskaite:

Noteikumi un nosacījumi

Šī interneta vide pieder akciju sabiedrībai Nelja Energia (reģistrācijas kods 11183009).

Akciju sabiedrības Nelja Energia interneta vidē esošā informācija un materiāli ir pilnībā aizsargāti ar autortiesībām un to īpašumtiesības pieder akciju sabiedrībai Nelja Energia.

Šajā interneta mājaslapā esošo informāciju un materiālus bez uzņēmuma Nelja Energia AS rakstiskas piekrišanas aizliegts jebkādā veidā kopēt, pavairot, citēt, pārdot tālāk vai citā veidā komerciālos nolūkos izmantot. Lai izmantotu Nelja Energia AS interneta vidē publicēto informāciju un materiālus, lūdzam sazināties pa tālruni +372 639 6610.

Nelja Energia AS darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu publicētās informācijas pastāvīgu aktualizēšanu, tomēr Nelja Energia AS neuzņemas atbildību par sekām, kas var rasties šīs informācijas izmantošanas rezultātā.