Baltijos vėjas
MW
Baltijos bioenergija
6.4 MW

Remiame

Mes remiame Šilutės, Šilalės ir Kretingos rajonų savivaldybes. Savivaldybės skiria paramos fondo lėšas ekonominių, aplinkosauginių, kultūrinių ir socialinių projektų įgyvendinimui. Parama apskaičiuojama pagal pagamintą elektros energiją, t.y. 0,32 eurų už kiekvieną MWh.

Bendra suma remiamoms savivaldybėms 2016-siais metais sudarė 64 920 eurus, o 2015-siais – 68 412 eurus. Parama buvo panaudota aplinkos gerinimo ir socialiniams projektams.

Vėjo jėgainių parkų įmonės taip pat remia vietines nevyriausybines organizacijas. Iki 2016-ųjų metų pabaigos 68 157 eurų buvo skirta:

- vietiniams kultūros renginiams;

- kultūros programoms ir šviečiamiesiems pažintiniams renginiams;

- poilsio zonos sukūrimui Leitgirių kaime, žaidimo aikštelės įrengimui Usėnų mokyklai ir darželiui, Vilkyčių pradinės mokyklos klasių remontui ir Saugų parapijos Šv.Kazimiero bažnyčios remontui;

- vietinės infrastruktūros (apšvietimo, kelių) remontui.