Baltijos vėjas
46.7 MW
Baltijos bioenergija
1.2 MW

Remiame

Mes remiame Šilutės, Šilalės ir Kretingos rajonų savivaldybes. Savivaldybės skiria paramos fondo lėšas ekonominių, aplinkosauginių, kultūrinių ir socialinių projektų įgyvendinimui. Parama apskaičiuojama pagal pagamintą elektros energiją, t.y. 0,32 eurų už kiekvieną MWh.

Bendra suma remiamoms savivaldybėms 2014-aisiais metais sudarė 54 775 eurus, o 2013-aisiais – 43 873 eurus. Parama buvo panaudota aplinkos gerinimo ir socialiniams projektams.

Vėjo jėgainių parkų įmonės taip pat remia vietines nevyriausybines organizacijas. Tokiai paramai 2014-aisiais metais 14915 eurai, o 2013-aisiais – 22474 eurai buvo skirti:

- vietiniams kultūros renginiams;

- kultūros programoms ir šviečiamiesiems pažintiniams renginiams;

- poilsio zonos sukūrimui Leitgirių kaime, žaidimo aikštelės įrengimui Usėnų mokyklai ir darželiui, Vilkyčių pradinės mokyklos klasių remontui ir Saugų parapijos Šv.Kazimiero bažnyčios remontui;

- vietinės infrastruktūros (apšvietimo, kelių) remontui.