Baltijos vėjas
MW
Baltijos bioenergija
6.3 MW

Terminai ir sąlygos

Ši interneto aplinka priklauso Nelja Energia AS (registro kodas 11183009).

Nelja Energia AS interneto aplinkoje esanti informacija ir medžiaga visa apimtimi yra autorinių teisių objektas ir jo nuosavybės teisė priklauso Nelja Energia AS.

Šiame interneto puslapyje esančios informacijos ir medžiagos negalima be Nelja Energia AS atstovo raštiško sutikimo jokia forma kopijuoti, dauginti, cituoti, perparduoti ar kitu būdu naudoti komerciniais tikslais. Norėdami panaudoti Nelja Energia AS interneto aplinkoje paskelbtą informaciją ir medžiagą prašome susisiekti telefonu +372 639 6610.

Nelja Energia AS darys viską kas nuo jos priklauso, kad užtikrinti paskelbtos informacijos pastovų aktualizavimą, tačiau Nelja Energia AS neatsako už dėl informacijos naudojimo galinčias atsirasti pasekmes.