Baltijos vėjas
42.4 MW
Baltijos bioenergija
1.2 MW