Error

Error! Server error

Error raport:

Kommentaare Hiiu Lehes ilmunud loole "Kas meretuulepark toob loodetud ringtoite?"07.03.2014

Hiiu Leht, 07.03.3014

ASi Nelja Energia arendusjuht Siim Paist: "Hiiu Lehes ilmus hiljuti artikkel, kus pandi kahtluse alla, kas Nelja Energia meretuulepark toob Hiiumaale loodetud ringtoite. Kahjuks ei sisaldanud kirjatöö fakti, et Elering on väljastanud 7.04.2010 Nelja Energiale elektrivõrguga liitumise eeltingimused, kus on kirjeldatud kolme võimalikku võrguga liitumise lahendust - üks neist Saaremaa Leisi ja kaks Hiiumaa Kanapeeksi alajaama kaudu. Sealjuures ka Leisi ühenduse puhul toimuks liitumine Hiiumaa kaudu. Hiiu Lehes avaldatud riigikogu liikme Tarmo Männi, kes on ühtlasi ka Eleringi nõukogu liige, arvamused kajastavad vaid ühe isiku arvamust, millel ei ole suurt seost võrguettevõtja liitumisprotsessiga.

Mistahes ettevõtte nõukogu on kollegiaalne organ, mille üksik liige ei esinda ettevõtet. Nelja Energiale on OÜ Elering väljastanud ametlikud liitumise eeltingimused, kus liitumine Hiiumaal Kanapeeksi alajaamas on must-valgel kirjas. Seega on jutud meretuulepargi otse mandrile liitumisest alusetud ning väljendavad vaid Männi isiklikku arvamust.

Eelnimetatud liitumistingimused ja elektrituruseadusest tulenev võrguettevõtja kohustus liita oma võrguga nii tarbijad kui tootjad, peaks ammendavalt selgitama, et tuulepargi liitumine Hiiumaal on tehniliselt teostatav. Küsimusele liitumise majanduslikust ots­tarbekusest saab pädevalt vastata ainult tuulepargi arendaja, sest tema tasub täies mahus kogu võrgu liitumise investeeringu (mitte võrguettevõtja, nagu tihti arvatakse) ja valdab kõige täiuslikumalt kogu projekti finantsandmeid.

Oleme kõigis oma väljaütlemistes ja ettekannetes väitnud, et kui hiidlastele on oluline Hiiumaa elektrivarustuse tugevdamine ja ringtoite teema, siis selliselt ka meretuuleparki arendatakse. Võrguühendamise ehitab põhivõrguettevõte Elering vastavalt tuulepargi arendajaga sõlmitud liitumislepingule, seega ei saa ootamatult tekkida mõni muu lahendus, millele Hiiu Lehe artiklis viidatakse."

ASi Elering kommunikatsioonijuht Ain Köster: "Saarte ringtoite ehitamise vajadus selgub läbiviidavast sotsiaalmajandusliku mõju uuringust. Tuulepargi liitumisega seotud kulutused katab liituja ise."