Error

Error! Server error

Error raport:

Hiiu vald tahab tuuleenergia ettevõttega vastastikustes huvides kokku leppida10.03.2014

Hiiu Elu, 10.03.2014 Hiiu vald ja Baltikumi suurim tuuleenergia ettevõte Nelja Energia AS on alustanud läbirääkimisi, et fikseerida Loode-Eesti meretuulepargi võimaliku rajamisega tekkivad vastastikused huvid ja koostöö vorm.

Tuuleenergia tootja Nelja Energia AS tegi mullu detsembris Hiiu vallavolikogu esimehele ettepaneku kaardistada Hiiumaa ja Loode-Eesti meretuulepargi rajamisel tekkivad vastastikused huvid. "Ühiste kavatsuste protokollis plaan lahti kirjutada planeeritava tuulepargi keskkonna tingimustest tulenevad asukoha valikud ja Hiiumaa elektrivarustuse ringtoite ja energiaühistute teema," teatas Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk.

Kokku tahetakse leppida ka hiidlaste soodustingimustel investeerimisvõimalused meretuuleparki, samuti asutada mittetulundusühing majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks Hiiumaal. Kavas on ettevõtmisesse kaasata ka teised Hiiumaa omavalitsused.

Veebruariks valmistati alusdokumendina ette ühiste kavatsuste protokolli projekt, mille põhjal alustati konstruktiivseid läbirääkimisi, mis on tänaseks Jaanus Valgu sõnul ka tulemusi andnud. "Nende käigus arutati ka Hiiu maakonnaga piirneva merealade planeeringu ja Loode –Eesti meretuulepargi strateegilise keskkonnamõjude hindamise käigus välja tulnud teemasid ja kitsaskohti," selgitas volikogu esimees Jaanus Valk. Ühiste kavatsuste protokolli on kavas arutada Hiiu vallavolikogu korralisel istungil 20. märtsil.

Link originaalartiklile