Error

Error! Server error

Error raport:

Eesti suurimad tuulepargiettevõtted koonduvad Nelja Energia alla21.03.2012

Eesti suurimad tuulepargiettevõtted Freenergy, Vardar Eurus ning Nelja Energia koonduvad Nelja Energia alla, mille tulemusel tekib traditsioonilise juhtimise ja omandistruktuuriga Eesti, Läti ja Leedu tuuleparke 100% omav energiaettevõte. Uus struktuur annab uut jõudu pooleliolevate elektrijaamade valmimiseks kolmes Balti riigis, lisaks laienetakse ka teistesse taastuvenergia valdkondadesse, eeskätt biomassist energia tootmisesse.

Jaanuari lõpus allkirjastatud ning täna lõppsätete rakendumiseni jõudnud ühinemislepingut kommenteerides ütles Nelja Energia juht Martin Kruus, et tegemist olulise ühinemisega Eesti taastuvenergeetika valdkonnas. „Kui seni juhtis Nelja Energia tuuleparke investoritega (Freenergy ja Vardar Eurus) sõlmitud juhtimislepingu kaudu, siis algselt vaid mõnest projektist alguse saanud ja tänaseks suureks organisatsiooniks kasvanud ettevõtet pole enam otstarbekas selliselt hallata,” ütles Kruus. Ettevõtte juht lisas, et ühinemise tulemusel tekib 17 Eesti, Läti ja Leedu tuuleparki omav ettevõte, kuhu koonduvad kõik investeeringud ja ka juhtimine ning kes on elujõulisem investor ja lihtsama struktuuriga partner kõigile osapooltele: „Eestis plaanime ehitada lõpuni pooleliolevad maismaa tuulepargid Aseris, Paldiskis, Kundas ja Hanilas, ning meretuulepargi Loode-Eestis.” Kruus täpsustas, et lisaks ehitatakse kaks tuuleparki Leedus ja üks Lätis ning rajatakse kaks biogaasijaama Eestis, mis on tuuleenergiale lisaks teine perspektiivne taastuvenergia liik. „Lähiaastatel investeerime Baltikumi taastuvenergeetikasse 150 miljonit eurot, millele lisandub veel meretuulepargi maksumus,“ ütles Kruus ja kinnitas, et ühinemine ei too Nelja Energia seniste partnerite jaoks muutusi, sest olemasoleva organisatsiooni tegevus jätkub ning personal jääb samaks.

Lisaks Eestile tegutseb Nelja Energia alates 2007. aastast Leedus ning 2008. aastast ka Lätis. Ettevõtte juht näeb tulevikus taastuvenergia kasvu pigem naaberturgudel kui Eestis. „Leedu turu muudab perspektiivseks fakt, et Ignalina tuumajaam suleti 2010. aastal ja see on muutnud Leedu elektrienergiat importivaks maaks, kus kodumaiste elektrivõimsuste arendamine on hetkel prioriteet,” lausus Kruus. Nelja Energia juht selgitas, et Lätis on täna tuuleenergia koguvõimsus Eestist kuus korda väiksem, mistõttu on väljavaated taastuvenergeetika valdkonnas head. Kruus lisas, et võttes kokku tuuleenergia, biogaasi, biomassi ning hüdroenergia moodustab Eestis taastuvenergia täna ligi 15% kogu elektri tarbimisest, sellest ligikaudu 5% on tuuleenergia.

Freenergy, Vardar Eurus ja Nelja Energia koonduvad üheks ettevõtteks osaluste vahetuse kaudu, Vardar Eurus omandab osaluse Freenergy’s, seejärel ühineb Freenenrgy (koondab investeeringuid) Nelja Energiaga (koondab juhtimist), uue ettevõtte nimeks jääb Nelja Energia. Ühinevate ettevõtete varade maht on 335 miljonit eurot.

Vaata struktuuri muutust selgitavat joonist