Error

Error! Server error

Error raport:

Biogaasijaama ehitus edeneb jõudsalt10.08.2012

Virumaa Teataja, 09.08.2012

Vinni valla farmerid võivad õige pea kergemini hingata, sest detsembris peaks ehitatav biogaasijaam töötama ning biogaasi tootmiseks sõnnikut ja läga vastu võtma. 

Vinni loomalautade juures oleval umbes hektarisuurusel maaüksusel ligi poolteist kuud kestnud ehitustööde tulemusena on praeguseks kõik neli mahutit ja läga vastuvõtupunkt valmis, veel ehitatakse hoonet, kus hakatakse sõnnikut vastu võtma. 

Vinni Biogaas OÜ juhatuse liige Rafik Asadov ütles, et esialgsete plaanide järgi peaksid nad juba 17. septembril alustama esimese mahuti lägaga täitmist, mis võtab paarkümmend päeva aega. Kuigi ehitustöödega selleks ajaks lõplikult valmis ei jõuta, annab see võimaluse alustada gaasi tootmiseks vajalikku kääritamisprotsessi. 

Elektritootmise tarvis saabuvad mõne nädala jooksul koostootmisjaamad, sest tehases sõnnikust saadud biogaasist toodetakse omakorda elektri- ja soojusenergiat. 

“Biogaasijaama juurde tuleb väiksem koostootmisjaam, mis hakkab võrku elektrit tootma. Tekkiv soojus läheb nendesamade kääritite tööshoidmiseks ehk soojendamiseks,” selgitas Rafik Asadov. 

“Teine koostootmisjaam tuleb Vinni katlamaja juurde. See hakkab samuti tootma elektrit võrku. Soojusenergia läheb aga Askotermi soojusvõrku ja sealt edasi Vinni tarbijateni,” jätkas juhatuse liige. 

Vinni vallavanem Toomas Väinaste on varem Virumaa Teatajale öelnud, et biogaasitehase rajamise ideed ajendas edasi arendama valla territooriumil tekkiv sõnnik, millest lahtisaamisega oli probleeme, sest seda ladestati põldudele. 

Tehase valmides tuuakse lautades tekkinud läga ja sõnnik autodega otse jaama. Rafik Asadovi sõnul saavad farmerid soovi korral tagasi läbitöötatud sõnniku ehk digestaadi, mis on kõlblik ja ohutu põllule laotamiseks. 

Millistest lautadest sõnnik ja läga biogaasijaama tulema hakkab, oleneb sõlmitud lepingutest. Asadovi sõnul käivad praegu sel teemal läbirääkimised, kuid eelkõige on eelistatud Vinni valla farmerid. 

“Pakkumised on kõigile tehtud ja enamik tulevad kaasa, aga ka kõrvalomavalitsustest on huvi tuntud,” lausus Asadov, täpsustades, et jaama vastuvõtumaht on siiski piiratud ja just seepärast soovitakse teenindada kõigepealt oma valla farmereid. 

Osaühingu Vinni Biogaas tehase rajab OÜ Askoterm koostöös OÜga Nelja Energia. Tehasesse investeeritakse umbes 5,5 miljonit eurot. Paralleelselt Vinni tehasega ehitatakse ka Oisu koostootmisjaama.